FacultyNewsSciencePublicationsJobs and educationBusiness cooperationContact

Askov

Foulumgaard
Research Centre Foulum
Postbox 50
DK-8830 Tjele

Tel: +45 8999 1667
Fax: +45 8999 1441

Managing agricultural technician:  Niels Peter Pedersen
tel: 75 36 02 77
fax: 75 36 62 77


Profile

Askov Forsøgsstation
Vejenvej 55
Askov
6600 Vejen

Askov Forsøgsstation er oprettet i 1885. Arealet er udvidet flere gange, dels ved tilkøb, dels ved tilforpagtning. Personalet består af 1 ledende jordbrugstekniker, 1 kontorassistent og 2 landbrugsmedarbejdere.

Forsøgsfaciliteter
Til Askov hører ca. 28 ha, heraf er 1 ha sandjord JB1, det øvrige er lerjord JB5.

På en del af arealet ligger de langvarige gødningsforsøg, som blev anlagt i 1894 og har været videreført siden. Forsøget har med tiden opnået international status, som det eneste i verden, hvor varierende tilførsel af næringsstoffer i handels- og husdyrgødning er blevet sammenlignet i en periode på mere end 100 år.

Askovs hovedområde er udførelse af forsøg med husdyrgødning og slam fra renseanlæg, derudover udføres en række andre typer af forsøg. Askov råder over ca. 220 lysimeter- og rammekar, samt 8 forsøgsgyllebeholdere.

Særlig ekspertise
Ved Askov er opbygget en stor erfaring med husdyrgødning. Askov råder over en specielt udviklet gyllespreder, der kan uddocere med stor nøjagtighed.