FacultyNewsSciencePublicationsJobs and educationBusiness cooperationContact

Fjerkræ

Foulumgaard
Research Centre Foulum
Postbox 50
DK-8830 Tjele

Tel: +45 8999 1667
Fax: +45 8999 1441

Manager:  Hagen Bjørk Bonnichsen
tel: 89 99 15 80
fax: 89 99 14 41


Profile

Faciliteterne til fjerkræ er bygget i 1987/88, og de omfatter 12 bygninger med i alt 4.720 etage m2 samt et udendørs anlæg til høns og slagtekyllinger.

De indendørs faciliteter indeholder specifikke afsnit til henholdsvis avlshaner og -høner, æglæggende høner og slagtekyllinger/-kalkuner. Desuden er der to enkeltbygninger til henholdsvis opdræt af hønniker og specialopstillinger samt et rugeri.

Alle bygninger har plant gulv og kan indrettes med specialfremstillede bursektioner til fodringsforsøg, kontrol af ægydelse og afstamning m.m. eller med gulvrum af forskellig størrelse efter forsøgsbetingede ønsker og krav.

De udendørs faciliteter består af 12 træhytter à 2 rum og 8 plasthytter à 2 rum, som blev taget i brug i 1997/98. Begge anlæg er omkranset af folde, så dyrene har mulighed for at komme ud i det fri. Det udendørs areal er på små 2 ha.

Fjerkræfaciliteternes spredte beliggenhed skyldes hygiejneregler/-foranstaltninger.

Til hvert afsnit er knyttet en forsøgstekniker, som har ansvaret for den daglige arbejdsgang, og som har ekspertisen i de specielle funktioner i afsnittet.