FacultyNewsSciencePublicationsJobs and educationBusiness cooperationContact

Kvæg

Foulumgaard
Research Centre Foulum
Postbox 50
DK-8830 Tjele

Tel: +45 8999 1667
Fax: +45 8999 1441

Manager:  Erik Moestrup
tel: 89 99 14 01
fax: 89 99 14 41


Profile

Faciliteterne til forsøg med kvæg, får og heste er bygget i perioden fra 1981 til 1988 og omfatter i alt 16.442 etage m2. Staldkomplekset består af 9 staldbygninger og foderlader placeret på begge sider af en lukket centralgang samt 2 fritliggende bygninger.

Staldkomplekset indeholder:

Kostalde med plads til 274 malkekøer.
Ungdyrstalde med plads til 360-388 ungdyr.
Fysiologistald delt på 2 afsnit à 14 båse til malkekøer.
Fodercentral
Stald til fordøjelighedsforsøg med får og ventestald med plads til 30 beder.
Hestestald med 20 pladser (indrettet i 1997).

Renovering af kvægafsnittet
Renovering af anlægget påbegyndes i 2002 med etablering af en 2 x 12 30o sildeben malkestald, en ny sengebåsestald med fast gulv til 154 malkekøer og 5 kælvningsbokse, samt indretning af en eksisterende ungdyrstald som speciel kalvestald med variable indretningsmuligheder.