FacultyNewsSciencePublicationsJobs and educationBusiness cooperationContact

Svin og intensivstalde

Foulumgaard
Research Centre Foulum
Postbox 50
DK-8830 Tjele

Tel: +45 8999 1667
Fax: +45 8999 1441

Manager:  Henrik Kristiansen
tel: 89 99 12 70
fax: 89 99 14 41


Profile

Svin
Svineafsnittet på Forskningscenter Foulum omfatter et afsnit til søer og smågrise, et til slagtesvin og fordøjelsesforsøg og en enhed i zone II til intensive fysiologiske forsøg med forskellige dyrearter.

Staldafsnittene blev bygget i 1981-83 og i 1988, og omfatter i alt 20 bygninger og 10.464 etage m2. I enhederne til henholdsvis søer og smågrise samt slagtesvin er staldbygningerne placeret på begge sider af en lukket centralgang. Centralgangen står i forbindelse med anlæggets mandskabsfaciliteter og fodercentral.

Generelt vedrørende staldindretning og udstyr:

Generelt foregår datafangst i staldene ved skriftlige notater, som efterfølgende overføres til datafiler i bedriftsløsning. En ”svinedatabase” baseret på en kommerciel base er under udvikling.

Udstyr til ydelseskontrol hos søer.
Over krybben er der en hylde til foderkasser for et antal dage eller evt. en uge.
Stilejerne er for hovedpartens vedkommende en kombination af et mindre areal med fast gulv og spaltegulv.