FacultyNewsSciencePublicationsJobs and educationBusiness cooperationContact

Department administration

Blichers Allé
Postbox 50
DK-8830 Tjele

Head of research unit:  John Erik Hermansen
tel: +45 8999 1236
fax: +45 8999 1200


Profile

Stabsfunktionen har til formål, at medvirke til den bedst mulige drift af Afdeling for Jordbrugsproduktion og Miljø. Stabsfunktionen skal medvirke til, at afdelingen til enhver tid er funktionsdygtig og kan betjene medarbejderne i afdelingen, andre dele af DJF samt andre personer med ærinde til afdelingen. Stabens medarbejdere vil tilstræbe højst mulig grad af kvalitet, sikkerhed og fleksibilitet i den måde opgaverne udføres på.

Staben udfører opgaver inden for følgende hovedområder:

  • Økonomistyring
  • Afdelingsadministration