ResearchEducationNewsPublicationsJobsBusiness cooperationFaculty

Home / Research / Departments / Faculty Secretariat / Service Department / Medarbejdere / NAN

Niels Andersen

Computer technician

Service Department
Blichers Allé,
Postboks 50,
8830 Tjele


Tel: 89991456
Mobil: 20821456

[email protected]


Profile

  • Unicenter teknik og indhold: udbygning, opgradering og dagligt vedligehold af DJF’s Unicenter miljø.
  • Dagligt beredskab i forbindelse med ovennævnte hovedansvarsområde samt problemløsning og udvikling på områderne Unicenter, teknik og indhold.
  • Generel kompetence til fejlfinding, kritisk problemløsning og udvikling indenfor områderne PC-klargøring og –vedligehold, systemvedligehold, databasedrift og kvalitetssikring

Kompetencekoordinator i IT-enheden

HK uddannelsesambassadør

Udvalg og tillidshverv

  • Medlem af FSU
  • Tillidsrepræsentant for IT-ansatte ved Forskningscenter Foulum