ResearchEducationNewsPublicationsJobsBusiness cooperationFaculty

Home / Research / Departments / Department of Agroecology and Environment / Medarbejdere / MNA

Mathias Neumann Andersen

Senior scientist

Department of Agroecology and Environment
Research Centre Foulum
Blichers Allé
Postbox 50
DK-8830 Tjele[email protected]


Profile

Arbejdsområder:

1. Tørkestress’ påvirkning af reproduktive processer i raps, Arabidopsis og majs karakteriseret ved hjælp af fysiologiske, biokemiske og molekylærbiologiske metoder. Der fokuseres på sukkerstofskiftets betydning i den tidlige embryogenese herunder regulering af gener kodende for isoformer af invertase i vildtype og transgene planter. De reproduktive processer og deres betydning for frøsætning og udbytte relateres til planternes vandpotential målt med in-situ psykrometre og jordvandindhold målt med TDR. Signaltransduktion på helplanteniveau i forbindelse med tørkestress søges karakteriseret ved måling af abscisinsyre og cytokininer i væv og xylemvæske.

2. Jordpaknings betydning for rod- og skudvækst i sorter af hvede og alm. rajgræs karakteriseret ved hjælp af fysiologiske, biokemiske og molekylærbiologiske metoder. Der fokuseres på strækningen af cellevægge umiddelbart bagved meristemer i rod, skud og blade herunder reguleringen af gener kodende for ekspansiner. Strækningsprocesserne og deres betydning for roddybde, bladarealudvikling og udbytte relateres til jordfysiske parametre. Signaltransduktion på helplanteniveau i relation til kompakt jord søges karakteriseret ved måling af abscisinsyre og cytokininer i væv og xylemvæske.

3. Rådgivning om vanding af landbrugsafgrøder, herunder udvikling af taktiske beslutningsstøtte-systemer til landbruget omfattende udbytte- og nettoøkonomiske modeller for vanding.