ResearchEducationNewsPublicationsJobsBusiness cooperationFaculty

Home / Research / Departments / Department of Animal Health, Welfare and Nutrition / Microbiology and gastrointestinal health / Employees / MDI

Mona S. Dinsen

Senior laboratory assistent

Department of Animal Health, Welfare and Nutrition
Research Centre Foulum
Blichers Allé
Postbox 50
DK-8830 Tjele

Tel: 89991134 / 1184
Fax: 89991120

[email protected]


Profile

Jeg har siden 1988 været ansat i forskergruppen Mikrobiel omsætning i foder og fordøjelseskanal, hvor jeg beskæftiger mig med følgende:

- udtagning af prøver fra forsøgsdyr
- fremstilling af medier
- bakteriologi
- identifikation af bakterier
- behandling af dataLast updated: Friday 16 December 2005 -