ResearchEducationNewsPublicationsJobsBusiness cooperationFaculty

Home / Research / Departments / Department of Integrated Pest Management / Plant Pathology and Entomology

Plant Pathology and Entomology

Forsøgsvej 1
DK-4200 Slagelse

Head of research unit:  Steen Lykke Nielsen


Profile

Forskergruppens formål er at skabe det forskningsmæssige grundlag for at optimere en bæredygtig forebyggelse og bekæmpelse af plantesygdomme og skadedyr i erhvervsmæssige land- og havebrugskulturer. Endvidere at skabe grundlag for en optimal bestøvning af insektbestøvede afgrøder. Indsatsen sker med fokus på dansk jordbrug, men omfatter desuden aktiviteter i Østeuropa og udviklingslande.

Gruppen fokuserer sin forskningsindsats indenfor følgende seks hovedområder:

  • Resistens mod svampesygdomme i landbrugsafgrøder kombineret med patogeners populationsdynamik og evolution.
  • Biologisk bekæmpelse af svampesygdomme og skadedyr.
  • Diagnostik af svampe og vira på niveauer fra slægt og art til genotype ved hjælp af serologiske, biokemiske og molekylære teknikker.
  • Dyrkningsstrategier til at regulere forekomsten af skadedyr i konventionelt og økologisk dyrkede afgrøder.
  • Vurdering af risici for påvirkning af insekter og spindlere af genetisk modificeret planter.
  • Sikring af en sund bi-bestand til bestøvning gennem en bæredygtig bekæmpelse af bisygdomme.

Last updated: Friday 18 November 2005 -