ResearchEducationNewsPublicationsJobsBusiness cooperationFaculty

Home / Research / Departments / Department of Animal Health, Welfare and Nutrition / Medarbejdere / BAR

Betina Amdisen Røjen

Ph.d. student

Department of Animal Health, Welfare and Nutrition
Research Centre Foulum
Blichers Allé
Postbox 50
DK-8830 Tjele

Tel: 89 99 1421
Fax: 89 99 11 66

[email protected]


Profile

Medarbejderprofil

Hovedemnet for mit Ph.D.-projekt er bedre kvælstofudnyttelse i lakterende køer med fokus på at undersøge urea-N recirkuleringen. Mine forskningsinteresser er indenfor næringsstofabsorption og -omsætning i de portåredrænende væv og splanknikus.

Projektet løber fra marts 2006.

Jeg vil i projektet bl.a. beskæftige mig med:

  • Overførslen af urea fra blodet til mavetarmkanalen bestemt på multikateteriserede malkekøer
  • Absorption og intermediær omsætning af ammonium og aminosyrer hos malkekøer
  • Design, prøveopsamling, analyse og tolkning af intensive in vivo forsøg
  • Analyse vha. kromatografiske og klinisk-kemiske metoder
  • Udtag af vomepitelbiopsier (vompapiller) til immuncytokemiske undersøgelser for ureatransportproteiner (UT-proteiner) og aquaporiner (AQP)


Last updated: Monday 21 August 2006 -