FacultyNewsSciencePublicationsJobs and educationBusiness cooperationContact

Projekter

 DNA-baseret selektion til forbedring af sygdomsresistens, frugtbarhed, kalveoverlevelse og produktion i dansk malkekvæg
 Figur_1
 Finkortlægning af QTL i Danske Kvægracer
 Genekspression- og proteomanalyser til identifikation af gener og proteiner med effekt på organfunktion, adfærd, tilpasningsevne, immunitet og produktkvalitet
 New breeding tools for improving mastitis resistance in European dairy cattle