FacultyNewsSciencePublicationsJobs and educationBusiness cooperationContact

extra

Afdelingen har løbende et antal studerende tilknyttet i forbindelse med udarbejdelse af bachelor- og specialeafhandlinger. Vi kan tilbyde dig engageret vejledning. Opgaven kan bestå i deltagelse i aktuelle forskningsprojekter, analyse og beskrivelse af forsøgsdata eller metaanalyser mv. på basis af et litteraturstudie. Der er løbende en række aktuelle og spændende emner beskrevet under de enkelte forskningsgruppeer. KLIK IND på de enkelte grupper ovenfor.


Monday 12 September 2005 | Michael Zielinski