FacultyNewsSciencePublicationsJobs and educationBusiness cooperationContact

Bent Tolstrup Christensen

Research professor

Agroecology and Environment
Research Centre Foulum
Blichers Allé
Postbox 50
DK-8830 Tjele

Tel: 89991709

[email protected]


Profile

Forskningsområde:

Omsætning af jordens organiske stof, samt nedbrydning af afgrøderester og husdyrgødning.

Specielt fokus på organisk bundne næringsstoffer i dyrket jord, og struktur og funktion af organisk stof i relation til jordens frugtbarhed.

Uddannelse:

Cand. scient. i biologi/økologi (1979) og dr. scient. (2000), Det Naturvidenskabelig Fakultet, Københavns Universitet

Funktion:

Forskningsleder for gruppen Organisk Stof og Mikrobiel Økologi. Forskningsprofessor i Jordens frugtbarhed ved DJF (2000).

Medlem af Statens Jordbrugs- og Veterinærvidenskabelige Forskningsråd (2000-2004).

Medlem af bestyrelsen for Det Frie Forskningsråd (2004-).