FacultyNewsSciencePublicationsJobs and educationBusiness cooperationContact

Project

Anvendelse af sensorer, IKT og robotter i jordbrug og fødevareindustrier

Projectnumber

Responsible

Research director:  Svend Christensen

Abstract

Formålet med projektet er med udgangspunkt i eksisterende danske og internationale forsknings- og virksomhedsnetværk at udarbejde 3 projektansøgninger til EU’s 7. rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling (FP7) indenfor perioden 2007 – 2013.

Partners

Institut for Jordbrugsteknik, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet; Levnedsmiddelcentret; RoboCluster

Description

Projektet er udformet på baggrund af et ønske om at udnytte danske forskningskompetencer og innovative virksomheders styrkepositioner indenfor sensorer, IKT og robotter til en koordineret indsats på tværs af 3 anvendelsesområder indenfor jordbrug og fødevarer. Projektet tager sigte mod særprogrammet ‘Cooperation’ under FP7, hvor det særligt under tema 2 ’Food, Agriculture and Biotechnology’ og tema 3 ‘Information and Communication Technologies’ forventes at arbejdsprogrammerne vil indeholde en del aktiviteter indenfor de tre ovennævnte forskningsområder. Projektets udførelse vil således foregå sideløbende og koordineret med implementering af arbejdsprogrammerne og de deraf følgende calls under FP7.

De tre ansøgningers fokus er forskning og udvikling af sensorer, IKT (Informations- og Kommunikations Teknologi) og robotter, der fremmer anvendelsen af:

1. Miljøeffektive teknologier i husdyrproduktion

2. Fødevareteknologier til forbedring og dokumentation af fødevaresundhed og -kvalitet 3. Intelligente produktionsteknologier, der automatiserer manuelle opgaver i biologiske produktionssystemer og reducerer brugen af pesticider

Samarbejdet mellem de 3 koordinerende partnere Institut for Jordbrugsteknik, Levnedsmiddelcentret og RoboCluster indeholder en betydelig synergi i form af fælles koordinering af danske industrielle og institutionelle kompetencer og interesser på tværs af de 3 anvendelsesområder. En sådan koordinering vil medvirke til at begrænse overlappende projektkonsortier og give et bedre grundlag for stærke forsknings- og udviklingskonsortier. Endvidere forventes arbejdet med ansøgningerne at blive mere effektivt gennem videndeling om koordinatorfunktionen, administrative forhold og gensidig sparring mellem de 3 koordinerende partnere.

Financing

Programkomiteen for Fødevare og Sundhed, Forsknings- og Innovationsstyrelsen, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling