FacultyNewsSciencePublicationsJobs and educationBusiness cooperationContact

Project

Intelligent teknologi for jordbrug. Intelligent technology for agriculture

Projectnumber

Responsible

Research director:  Svend Christensen

Abstract

Udgangspunktet er etablerede samarbejder mellem partnerne bl.a. i netværket DaNet (www.danet.dk) om forskning i specielt IKT-teknologi i jordbruget. Netværket har afholdt fælles temadage og workshops, der viser store muligheder før innovation og udvikling. Det har også resulteret i givtige samarbejder med virksomheder om specifikke forskningsorienterede opgaver.

Partners

Hans Jørgen Andersen og Anders P. Ravn, AAU

Svend Christensen, DJF, Bygholm

Charlotte Vest, Agricon Valley, Horsens

Description

Projektet vil gennemføre innovationsskabende samarbejder med virksomheder inden for jordbrugssektoren i det Jysk-Fynske område, med henblik på at accelerere skabelsen og videreudviklingen af avancerede, intelligente produkter, der udnytter IKT-teknologi. Formålet med dette tiltag er at få avancerede højteknologiske løsninger ind i maskiner og anlæg til jordbruget. Dette skal ske ved direkte dialog med de enkelte virksomheder fulgt op af efterfølgende systematisering af principielle tiltag med henblik på præsentation ved temadage og workshops.

For at nå ud til virksomhederne er projektet udformet som et tværgående samarbejde mellem Aalborg Universitet, Danmarks JordbrugsForskning og Landbrugs- & Fødevarenetværket Agricon Valley. På denne måde vil eksisterende netværk blive udnyttet og der vil være basis for en betydelig synergi effekt mellem partnere til gavn for de implicerede virksomheder.

Financing

ForskerKontakten (Jysk-fynsk Erhvervssamarbejde)