FacultyNewsSciencePublicationsJobs and educationBusiness cooperationContact

Project

Network- and Research School activities in the research programme 'Sustainable technology in agriculture'

Projectnumber

Responsible

Research director:  Svend Christensen

Abstract

Programpakken “Sustainable technology in agriculture” er iværksat med henblik på at øge samarbejdet mellem de biologiske og de tekniske videnskaber og for at øge samarbejdet mellem forskellige institutioner og grupper, der kan bidrage med udvikling indenfor bæredygtig teknologi indenfor jordbruget. I henhold til programskrivelse for forskningsprogrammet "Bæredygtig teknologi i jordbruget" er det et vigtigt element, at der etableres netværk og forskeruddannelsesaktiviteter.

Partners

Svend Christensen og Hisamitsu Takai, DJF, Bygholm

Mogens Blanke, Ørsted·DTU

Erik Granum, Aalborg Universitet

Klaus Lønne Ingvartsen og Annemarie Fejer Justesen, DJF, Foulum

Description

DaNet’s vision er at udvikle netværkssamarbejder mellem forskningsmiljøer, jordbrugserhvervet og industrien, der skaber ny viden og tekniske løsninger samt fremme institutionernes og virksomhedernes internationale position på kerneområder indenfor jordbrugsteknik/teknologi.

Med baggrund i ovenstående, iværksættes der følgende aktiviteter:

1. 9 Ph.D.-kurser på kerneområder indenfor de 6 forskningsprojekter, der koordineres med DINA og NOVA Ph.D.-kurser

2. 8-10 workshops, der skal udbygge samarbejdet mellem forskning, erhvervet/industrien og DaNet partnerne

3. Et årligt statusseminar

Kontinuert formidling af international viden og informationer om jordbrugsteknologi i netværket.

Financing

Forskningsstyrelsen