FacultyNewsSciencePublicationsJobs and educationBusiness cooperationContact

Project

Bedre dyrkningssikkerhed. Improved cultivation reliability

Projectnumber

Responsible

Research director:  Svend Christensen

Abstract

Da der under vanskelige forhold har vist sig problemer med etablering af en ønsket afgrøde med visse former for jordbearbejdningsstrategier, er der behov for udvikling af et dynamisk planlægningsværktøj, der optimerer jordbearbejdning, planteetablering, valg af afgrøde og udnyttelse af maskiner ved at koble vejrprognoser, maskinkapacitet og viden fra forsøg med jordbearbejdning og såning på forskellige jordtyper og tider.

Partners

Svend Christensen og Rasmus N. Jørgensen, DJF, Bygholm

Jon Birger Pedersen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret

Description

Projektet sigter mod at opbygge og afprøve et nyt forsøgsdesign, som væsentligt vil reducere omkostningerne ved fremtidige markforsøg gennem anvendelse af moderne teknologi. På sigt vil dette give nye mulighed for at etablere forsøg der vil være grundlag for en lokal optimering af jordbearbejdning, og planteetablering.

Der udarbejdes afprøvning og dokumentation af nødvendige tekniske systemer i et mindre matrix forsøg med vårbyg i 2006 samt beskrivelse af den statistiske behandling af data fra forsøget, herunder effekten af den tidsmæssige og rumlige variation indvirkning på biomasseproduktion og høstudbytte. Desuden beskrives fordele og ulemper ved at anvende autostyring og biomassemålinger i forsøg med et stort antal gentagelser.

Financing

Erhvervsfinansieret planteavlsforskning 2006