FacultyNewsSciencePublicationsJobs and educationBusiness cooperationContact

Project

Cellesprøjtning af ukrudt i majs. Plot-spraying of weed in maize

Projectnumber

Responsible

Research director:  Svend Christensen

Abstract

I Pesticidplan 2004-2009 vurderes det, at der også efter år 2009 vil være potentiale i besparelser i brugen af pesticider. Behandlingshyppigheden har i årene fra 2000 til 2003 ligget på cirka samme niveau, men målsætningen for Pesticidplan 2004-2009 er at nedsætte behandlingshyppigheden, fra det nuværende 2,04 til 1,7. Derfor er der behov for alternative løsninger for at kunne imødekomme fremtidens udfordringer i at kombinere en rentabel produktion med øget fødevaresikkerhed. En indsats kunne være en sprøjteteknologisk udvikling der sikrer, at pesticiderne tildeles i rette mængde på rette sted, uden at der samtidig sker unødig tab til det omgivende miljø.

Partners

Svend Christensen, Lars Aalkjær Jensen, Henning Tangen Søgaard og Ivar Lund, DJF, Bygholm

Peter Kryger Jensen, DJF, Flakkebjerg

Jens Bligaard og Jens Erik Jensen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret

Description

Projektet sigter mod at udvikle teknologi, der kan reducere forbruget af herbicider med mindst 50 % ved sprøjtning i majs, sammenlignet med den mængde, der anvendes ved konventionel sprøjteteknik.

Der opbygges og analyseres et visionbaseret sprøjtesystem med automatisk sporbarhed. Systemet består af et sæt videokameraer i et visionsystem. Til hvert kamera hører en applikationsenhed, der er monteret på en bomsektion. Kameraer, med tilhørende applikationsenheder, monteres foran og detekterer ukrudtspositioneringen, medens den efterfølgende applikationsenhed sørger for sprøjtningen af de detekterede ukrudtspletter.

Financing

Miljøstyrelsen